Phát huy tiềm năng nuôi trồng, khai thác thủy hải sản

Phát huy tiềm năng nuôi trồng, khai thác thủy hải sản

Nhằm phát huy tiềm năng về nuôi trồng, khai thác thủy hải sản, huyện Đất Đỏ đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người dân mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, phát triển các đội tàu đánh bắt xa bờ để tăng hiệu quả khai thác. Nhờ đó, tình hình sản xuất ngư nghiệp trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc, đời sống người dân ngày một nâng cao.

Enter your keyword